Виктор Луговской:Я уверен что к следующему сезону ТХК будет готов гораздо лучше Обсуждение Виктор Луговской:Я уверен что к следующему сезону ТХК будет готов гораздо лучше http://www.hcthk.ru/o-thk-v-seti/viktor-lugovskoj-ya-uveren-chto-k-sleduyushchemu-sezonu-tkhk-budet-gotov-gorazdo-luchshe.html Thu, 30 May 2013 08:12:56 +0000 JComments ROK написал: http://www.hcthk.ru/o-thk-v-seti/viktor-lugovskoj-ya-uveren-chto-k-sleduyushchemu-sezonu-tkhk-budet-gotov-gorazdo-luchshe.html#comment-359 ROK Sun, 14 Apr 2013 13:02:08 +0000 http://www.hcthk.ru/o-thk-v-seti/viktor-lugovskoj-ya-uveren-chto-k-sleduyushchemu-sezonu-tkhk-budet-gotov-gorazdo-luchshe.html#comment-359